SHOULD CATHOLICS GO TO REFORMATION EVENTS?

 Matt Nelson Earlier this year I teamed up with Archbishop Donald Bolen, a member of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, to facilitate an “ecumenical apologetics” workshop for members of our archdiocese. Also in attendance was a Lutheran scholar from a nearby university who was invited to give a short reply to our presentations. […]

Share this:

Si Propeta Muhammad ba ang tinutukoy na “Mang-aaliw” sa John 14:16-17???

By: Admin Francisco de Sales DCF Sinasabi ng Qur’an na si Propeta Muhammad (SAWs) ay hinulaan o nabanggit sa mga kasulatang nauna pa sa Qur’an (Ang Biblia). Kaya naman hindi nakakapagtaka na ang mga kapatid nating Muslim ay gumagamit ng biblia upang patunayan na ang pagdating ni Propeta Muhammad (SAWS) ay ipinagpauna na ng mga propeta […]

Share this:

Kasalanang Mana may Batayan ba sa Bibliya?

By: Admin Francisco de Sales DCF Kasalanang mana. May proof ba yan sa bible? Meron. “Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya’y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito’y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka’t ang lahat ay nangagkasala” (Rom. […]

Share this:

IS FRIDAY THE 13TH AN UNLUCKY DAY? 

By Bro Duane The belief Friday the 13th is unlucky is superstition which the Church does not support: “2110 The first commandment forbids honoring gods other than the one Lord who has revealed himself to his people. It proscribes superstition and irreligion. Superstition in some sense represents a perverse excess of religion; irreligion is the […]

Share this:

Did the Exodus Happen?

According to multiple books in the Old Testament, the Israelites came into possession of the land of Canaan after they left slavery in Egypt—an event known as the Exodus. Yet, according to some skeptical scholars today, the Exodus never happened. Instead, the Israelites simply were a group of Canaanites, and they eventually took over the […]

Share this:

10 Commandments no longer Binding?

    Full Question:  ELI SORIANO, A SELF-PROCLAIMED UNDEFEATED CHRISTIAN, CLAIMED THAT TEN COMMANDMENTS ARE NO LONGER BINDING Answer: I am having a discussion with a member of “Members of the Church of God International” (MCGI) or also known as “And Dating Daan” (ADD). Our discussion was led into arguments why the Catholic Church is […]

Share this:

Pinag bawal ba ng Simbahang Katoliko ang pag aasawa ng mga Pari at aral daw ito ng Demonyo?

Ans: Maraming mga kabuteng sekta na tinutuligsa ang simbahang Katoliko ukol sa hindi pag aasawa ng mga Pari at ito daw ay aral ng Demonyo sabay sitas sa bibliya 1 Tim 4:3. Ating basahin at siyasatin ng mabuti ang talata. 1 Tim 4:3 “Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing […]

Share this: