Did the Exodus Happen?

According to multiple books in the Old Testament, the Israelites came into possession of the land of Canaan after they left slavery in Egypt—an event known as the Exodus. Yet, according to some skeptical scholars today, the Exodus never happened. Instead, the Israelites simply were a group of Canaanites, and they eventually took over the […]

Share this:

ALLEGED BIBLE CONTRADICTIONS: IS JESUS THE ONLY MAN WHO HAS ASCENDED TO HEAVEN? By Chrisoliver Delacruz

We are Christians, and as Christians, we recognize that the Bible is infallible. We recognize that the biblical verses do not clash against each other, and this is what we explicitly see in 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16 16 All scripture is inspired by God and[a] profitable for teaching, for reproof, for correction, and […]

Share this:

BAKIT MALI ANG PANINIWALANG BIBLIYA LAMANG O BIBLE ALONE?’

Ang paniniwalang “Bible Alone” na sa Latin ay ”Sola Scriptura” ay lumitaw lamang noong 1500s sa pamumuno ni Martin Luther na dating pari. Siya ang pinuno ng Protestanismo. Nag protest siya o kinalaban niya ang Iglesia Katolika kaya nga tinawag siyang “Protestante”. At mula sa kanya ay marami na ngayon ang nag-protesta. Marami na ngayong […]

Share this:

Where did the Bible come from?

  One thing is for certain, it didn’t drop out of the sky. Christianity without the Bible is hard to imagine. But in fact, for the first 300 years of the Church, the Bible (meaning a single compilation containing all of the texts sacred to Christianity) didn’t exist. The creation of the Bible was a […]

Share this:

5 Myths About the Bible & Catholics Too Many People Still Believe (Maybe Even You!)

The Bible is absolutely central to Catholicism – so then why are there so many myths surrounding it? Here are 5 of the most common myths about the Bible and the Catholic Church: Myth 1: Catholics don’t think the Bible is authoritative Truth: Usually, the way this is goes is that Protestants claim that Catholics […]

Share this:

Apat na Ebangelio: Sino Ang Sumulat? By Apolohistang Katekista

Kadalasang sinasabi sa ating ng mga kapatid nating Muslim upang kwestyunin ang Biblia at ang mga apat na Evangelio: ” Ngunit napakadali nilang ideny ang mga panulat na nakapangalan sa pangalan niya dahil ang mga Gospel na nasa Bibliya ngayon ay pinili ng simbahang Katoliko tatlong siglo ang nakaraan pagkatapos namatay ang mga taong may […]

Share this:

Apat na Evangelio: Bakit parang Third Person yung Nagsasalita? By: Apolohistang Katekista

Karaniwan nang objection ng mga hindi naniniwala sa Biblia ay bakit daw naisulat into third person yung mga Gospels. Ibig sabihin pinulot lang daw ito kung saan. At eto pa yung favorite nilang paratang: ” Bakit AYON kay Mateo, Marcos, Lucas at Juan? Ang AYON na iyan ay walang duda na Tsismis lang! ” Sagutin […]

Share this: