Binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, samakatuwid, BINUHAY ng Diyos ang Kanyang Sarili?

Admin Nikita  Yes! Binuhay po ng Panginoong Diyos ang Kanyang Sarili.Even though sa Banal na Kasulatan, may mga nasusulat na binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, yun po ay kinakailangan …

Read More