Pinag bawal ba ng Simbahang Katoliko ang pag aasawa ng mga Pari at aral daw ito ng Demonyo?

Ans: Maraming mga kabuteng sekta na tinutuligsa ang simbahang Katoliko ukol sa hindi pag aasawa ng mga Pari at ito daw ay aral ng Demonyo sabay sitas sa bibliya 1 Tim 4:3. Ating basahin at siyasatin ng mabuti ang talata. 1 Tim 4:3 “Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing […]

Share this:

Do We Know the Year of Mary’s Assumption? Here’s the Intriguing Evidence

  The Assumption of Mary – when she was raised by God, body and soul, into heaven at the end of her earthly life – is a historical fact. So then do we know when it happened? Pope Pius XII taught dogmatically that it happened but didn’t say when it happened exactly. But that doesn’t […]

Share this:

Bakit galit na galit si Satanas at ibang sektang Protestante kay Birheng Maria?

Sagutin natin Gamit ang Bibliya: Article by Chinoy Unahin na natin kung bakit galit na galit si Satanas Kay Maria. Si Maria ay hinulaan na mula pa noong Una na maging kalaban ni Satanas. Basahin natin sa Genesis 3:15 na ganito ang sabi: “Kayo ng babae ay aking pag aawayin binhi mo’t binhi niya’y lagi […]

Share this:

Bawal ba ang Pagtawag sa Pari na “Padre” o “Father”?

Article by Apolohistang Katekista Kadalasang objection ng mga Fundamentalists Anti-Catholics laban sa ating mga Catholico ay ang nakasulat sa Mateo 23:9 na nagsasabi: ” At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinomang tao sa lupa: sapagka’t iisa ang inyong ama, sa makatuwid baga’y siya na nasa langit. ” Pagkatapos isitas yan, ibubulalas ngayon nila sa atin: […]

Share this:

The Assumption of Mary

There are two texts of Scripture most commonly used to “disprove” the Assumption of Mary. 1. John 3:13: No one has ascended up to heaven, but he who descended from heaven, the Son of man. If “no man” has ascended into heaven, wouldn’t that include the Blessed Virgin Mary? 2. I Cor. 15:22-23: For as in Adam […]

Share this:

The Eucharist By Coco Apologist

The Eucharist from the Greek noun “eucharistia” meaning “Thanks giving or Giving Thanks”. “And when he had given thanks, he broke it, and said, “This is my body which is for you. Do this in remembrance of me” (1 Corinthians 11:24). At the celebration of the Mass, the Holy Eucharist is the source and summit […]

Share this:

Did Mary Appear at Fatima for the Conversion of Muslims?

Did you know that Muslims also venerate Mary? That they, too, believe in the Immaculate Conception? That the iconic Muslim prayer posture is connected to Mary? And most amazing of all, that it was no coincidence that Mary appeared at Fatima in Portugal? What if the 100th Anniversary of the appearance of Our Lady of […]

Share this: