Bakit nga ba mayroong mga Maya, Ibon sa loob ng Simbahan?

By: Admin Coco, Apologist

Tanong: Bakit kaya mayroong mga ibon sa loob ng Simbahang Katolika?

Sagot: Dahil ang ganyan ang tunay na templo ng Panginoon.

Panginoon, sa templo mo, mga MAYA’Y nagpupugad, maging ibong layang-layang sa templo mo’y nagagalak, may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar; O Yahweh, hari namin at Diyos na walang hanggan. – Mga Awit 84:3, MBB

Kaya huwag kayong magtataka kung bakit maraming mga Maya, Ibon na nag liliparan sa loob Simbahan ng Katoliko kumpara sa mga templo / simbahan ng ibang mga sekta. relihiyon dahil ganon ang tahanan ng Diyos mayroong mga ibon, mayang nagagalak sa templo ng Diyos.

Share this:

Leave a Reply