Ilang Diyos ba ang pinaniniwalaan at sinasamba ng Iglesia Katolika?”

RESPONSE: ISA lamang po ang pinaniniwalaang Diyos ng Iglesia Katolika at ISA lang pong Diyos ang aming sinasamba. Ang Iglesia Katolika ay hindi nagtuturo ng tatlong dios, kundi ISA lang. (Ephesians 4:6) Wala man pong direktang sinabi sa Bibliya na ang Diyos ay may tatlong persona, ngunit mapapatunayan po natin gamit mismo ang Banal na Bibliya na ang Ama ay Diyos. (1 Corinthians 8:6) Ang Anak[Hesus] ay Diyos (Isaiah 9:6; John 10:30,14:620:28; 1 John 5:20 ; Hebrew 1:8; Romans 9:; Philippians 2:5-7;Acts 20:28; Colossians 2:9; 1 Corinthians 1:24; Titus 2:13),at ang Espiritu Santo ay Diyos. (Acts 5:3-4) At Silang tatlo ay IISA. ( John 5:7)

-Nikita GandApologist

Share this:

Leave a Reply