Sinasamba nga ba nating mga katoliko ang mga rebulto?

By: Admin Bird Flu

Ang sagot ay Isang malaking HINDI!

Bakit? Kasi ang mga ito’y gawa lamang sa mga kahoy o iba pang materyalesat hindi natin ito sinasamba sapagkat ito lamang ay isang paalala na para maalala mo ang diyos sa tuwing nakakakita ka nito
At alam nyo ba na pinagawa rin tayo ng diyos ng rebulto basa po sa
Mga Bilang 21 : 8 – At sinabi ng Panginoon kay Moises, Gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin: at mangyayari, na bawa’t taong makagat, ay mabubuhay pag tumingin doon.
Mga Bilang 21 : 9 – At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin: at nangyari, na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso,
Yan nakita naman po natin pero hindi po ibig sabihin nyan na dapat sambahin ito

At ito pa isa pang talata
Exodo 25 : 18 – At gagawa ka ng dalawang querubing ginto; na yari sa pamukpok iyong gagawin, sa dalawang dulo ng luklukan ng awa.

Pero kung hindi na paalala lamang ang turing mo sa rebulto ay ang rebulto ay ginawa mo nang diyos yan na ang tinatawag na pagsamba
At ito ay isang malaking kasalanan sa dios!

Share this:

Leave a Reply